Over Proud on stage

 

Proud on Stage is een jaarlijks terugkerend Totaaltheaterspektakel, waarbij amateurkunstenaars een podium krijgen om hun talenten te laten zien aan een jong en fris publiek. Het publiek geniet van een afwisselende show met show, zang, dans en muziek. 

 

PROUD is voortgekomen uit 40 jaar Taptoe Leeuwarden, welke meerdere malen is uitgeroepen tot beste taptoe van Nederland. Een taptoe die vernieuwend was, daarmee een voorbeeld voor o.a. Taptoe Delft, de Nationale Taptoe en anderen. Steeds meer en meer zijn de ideeën van de Taptoe Leeuwarden zichtbaar in de huidige programma’s op de taptoevelden. Maar toch heeft de organisatie Taptoe Leeuwarden beëindigd omdat de vernieuwende opzet niet meer voldeed aan verwachtingen van een vergrijzend taptoe publiek en omdat een taptoe niet aansprekend is voor een nieuw jong publiek. Taptoe’s en mars op straat in uniformen  blijft geassocieerd worden met vooral militaire tradities, een imago dat belemmerend werkt in ledenwerving.

Stichting Taptoe Leeuwarden is stichting Proud geworden. Ze wil laten zien hoe trots je kunt zijn op wat er tot nu toe bereikt is, maar ze wil vooral ook laten zien hoe je trots kunt blijven op wat je doet door op een andere manier en met andere disciplines op een vernieuwende, aansprekende manier gezamenlijk muziek te maken, te dansen, te zingen en show te maken.

Show orkesten uit hun tradities te halen, uit hun comfort zone en hun te laten ontdekken hoe leuk dit kan zijn en hoe belangrijk het is om jeugdigen aan hun hobby te verbinden, ook met het oog op de toekomst, zodat je trots kunt blijven. In het jaar van Culturele Hoofdstad heeft de stichting Proud laten zien waar Friesland trots op kan zijn door voor de Friese verenigingen (OMF) het grote programma “Grutsk” te organiseren. Een programma waarmee meer dan 2000 muzikanten meer dan 25.000 bezoekers een geweldige dag hebben bezorgd op 30 juni. Maar er zijn ook andere voorbeelden waar de show- mars en percussiewereld laten zien dat er meer mogelijk is dan op straat marcheren en aan taptoes deel te nemen. Meewerken aan grote shows van o.a. Armin van Buuren, de Vrienden van Amstel Live, optreden met Guus Meeuwis en anderen is belangrijk, hierdoor kun je enthousiasmerend zijn in de ledenwerving voor nieuwe aanwinst die het verenigingsleven komt versterken.

Stichting Proud heeft zich te doel gesteld om voor de gehele branche van show, mars en percussie, ook buiten Friesland, vernieuwende projecten te ontwikkelen. Projecten die een voorbeeld kunnen zijn voor verenigingen en die ook een interdisciplinair samenwerken beogen. Gezamenlijk met concert orkesten, met dansensembles en koren laten zien dat het hip kan zijn om actief mee te doen, toekomstperspectief realiseren waardoor erook gewerkt kan worden naar een nieuw imago.

Belangrijk daarin is dat er niet volledig op vernieuwing wordt ingezet, maar dat er programma’s ontwikkeld worden die zowel uitgaan van de huidige manier van werken alsmede nieuwe, grensverleggende onderdelen. Waarom? Om vooral confronterend te zijn, om verenigingen en ook publiek te kunnen laten zien hoe het anders kan. En daarvoor zul je programma’s moet aanbieden waar men naar toe wil. Niet wegblijven omdat het alleen maar om vernieuwing of alleen maar traditie gaat maar waar een springplank naar vernieuwing wordt geboden. Dit laatste moet in de programmering duidelijk zijn om juist ook de nieuwsgierigheid te wekken van iedereen die nu niets meer of weinig heeft met deze vorm van vrijetijdsbesteding.

Hoe gaat Proud dat doen? In overleg met het OMF (Organisatie van muziekverenigingen Fryslân) is afgesproken om twee jaarlijks een vervolg te geven aan het programma Grutsk, waarbij het accent ligt op het Friese verenigingsleven. Daarnaast wil stichting Proud doorgaan met de ingeslagen weg richting het theater. Een nieuw podium voor show, mars en percussiekorpsen en een geweldig podium om interdisciplinair te kunnen werken.

Proud heeft in 2015 110 top amateur musici en dansers uit de gehele wereld naar Leeuwarden gehaald, samengebracht in een orkest gevormd door DCI World Champions “The Blue Devils” uit de USA.  In 2016 een eerste theatershow georganiseerd met o.a. wereldacts, zoals Dekoor en Top Secret. Gebeurtenissen waar in de amateursector  nog steeds over wordt gesproken en waarvan de cultuurredactie van de Leeuwarder Courant vermeldde dat het voor hen één van de culturele hoogtepunten van dat jaar was. In 2018 is Grutsk georganisseerd met een programmaopbouw van toen naar nu en daarna en  bijzondere crossovers met o.a. Elske Dewall en Fuse gezamenlijk met het NNJO. En genomineerd in het LF2018 jaar voor de “Zilveren Anjer” van het PBCF.

Proud zet in 2019  deze vernieuwende lijn door in theater de Lawei in Drachten. Een programma dat snel, flitsend en met veel visuele effecten, als een moderne televisieshow op het podium wordt gezet.